Jauna audzēkņu vērtēšanas sistēma

Sākot ar šā gada septembri tiek uzsākta jauna futbolsitu vērtēšanas sistēma. Līdzīgi kā iepriekš, katra treniņa beigās, futbolists par nodarbību saņems atzīmi, jeb krāsiņu, taču turpmāk krāsiņas tiks pārvērstas punktos, mēneša beigās punkti tiks saskaitīti un trīs labāko rezultātu īpašnieki tiks pie veicināšanas balvām.

Vērtēšanas sistēmas mērķi:

 • Novērtēt futbola skolas audzēkņu apmeklējumu, uzvedību, uzmanību un attieksmi nodarbību laikā;
 • Sekmēt audzēkņu izpratni par optimālo uzvedības un attieksmes modeli nodarbību laikā;
 • Noteikt audzēkņu apmeklējuma, uzvedības un attieksmes dinamiku, ilgākā laika posmā;
 • Noteikt katra mēneša priekšzīmīgākos audzēkņus un apbalvot tos ar veicināšanas balvām;

Punktu skaitīšanas sistēma:

 • Zaļā krāsiņa – 3 punkti;
 • Zilā krāsiņa – 2 punkti;
 • Dzeltenā krāsiņa – 1 punkts;
 • Sarkanā krāsiņa – 0 punkti;

Papildus punkti tiks piešķirti par treniņu apmeklējumu:

 • Apmeklēts treniņš – 2 punkti;
 • Neapmeklēts treniņš attaisnojošu iemeslu dēļ – 1 punkts;
 • Neapmeklēts treniņs – 0 punkti.

Vērtēšanas sistēmā netiek vērtētas audzēkņu spējas, jo tās katram bērnam ir individuālas!